tfsz Zrt.

Tovább

Magunkról

A TFSZ Zrt. jogelődje, a TFSZ Kft. 2007-ben alakult projektcégként, pályázati projektek lebonyolításában jártas szakértői tudás összefogása, kiaknázása érdekében. Ennek megfelelően cégünk magasan képzett szakemberek kiválasztásával kezdte meg működését. Aktivitásunkat azóta is leginkább a telekommunikációs és informatikai szektorban fejtjük ki piackutató, tanácsadó, illetve fejlesztő szerepkörben. Cégünk profiljába pályázatkészítés – pályázati projektmenedzsment, piackutatás, kutatás-fejlesztési projektekben való részvétel, valamint folyamat- és szervezetfejlesztési tanácsadás tartozik.

2011 óta rendelkezünk ISO 9001 és ISO 14001 minősítéssel. Minden beszállítónktól és alvállalkozónktól megköveteljük a kipróbált és állandó minőségű terméket és szolgáltatást, mert a legjobb megoldáshoz a legjobb alapok szükségesek. Alapvető értékünknek tekintjük, hogy gyorsan reagálunk a környezetünk változásaira, a legújabb technológiákat alkalmazva fejlesztjük szolgáltatásainkat. Éves terv szerinti folyamatos képzéssel fejlesztjük kollégáink szakmai kvalitását. Reklamáció esetén előre kidolgozott, korrekt ügyrendünk biztosítja ügyfeleink számára a probléma kivizsgálását és megoldását.

A cég 2016.06.30. óta Zrt. formában fejti ki tevékenységét.

Célunk

Szakembereink tudását és tapasztalatát felhasználva minél pontosabb és használhatóbb eredményeket állítsunk elő ügyfeleink számára a kutatások, a pályázati menedzsment és a tanácsadási feladatok végrehajtása során.

Minőség

Partnereink részére magas szakmai színvonalat biztosítanunk.

Megbízhatóság

Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal a vállalt mértékben rendelkezésre állni.

Stabilitás

Állandó, stabil szakmai háttérként igyekszünk Partnereink mindennapjainak szerves részévé válni.

Piackutatás

Cégünk kutatási-piackutatási tevékenysége mindig is technológiai, elsősorban információs technológiai fókusszal rendelkezett. Ennek következtében telekommunikációs, informatikai szolgáltatások lakossági és vállalati igénybevételével kapcsolatos kutatásokat végeztünk. A tanácsadási tevékenységünk támogatására a megalapozott döntések előkészítéséhez több területen végeztünk rendszeresen (piac)kutatást, így a kormányzati fejlesztéspolitikai döntésekhez készítettünk megalapozó tanulmányt, illetve az ehhez szükséges piackutatási elemzéseket. Szervezetfejlesztések folyamatában folytattunk átfogó vállalati felmérést.

Kutatási kompetenciát építettünk mind kvalitatív, mind kvantitatív módszertanok területén. Rendszeresen végzünk nagymintás adatfelvételen alapuló elemzések mellett mélyinterjús és fókuszcsoportos kutatásokat is. A kutatás lefolytatása során mindvégig együttműködünk a Megrendelővel, felmérjük a problémát, így segítünk tisztázni és pontosítani a kérdéseket. A felmérések során a kérdőívkészítésre kiemelt hangsúlyt fektetünk. A kutatási és piackutatási tevékenységünk során tartózkodunk a tankönyvszerű, száraz kutatási jelentések írásától. Minden esetben kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy a Megrendelő által feltett kérdésekre könnyen érthető és világos válaszokat fogalmazzunk meg.

Pályázatkészítés és projektmenedzsment

A TFSZ Zrt. szolgáltatási portfóliójának jelentős részét fedi le a pályázati menedzsment (pályázatok készítése és kezelése). Nem számítunk klasszikus pályázatíró cégnek: alapvetően olyan pályázatok elkészítésével foglalkozunk, amelyek szakmai tartalmához hozzáadott értéket tudunk előállítani. A telekommunikációs iparágban érezzük magunkat otthonosan: a szektor tevékenységéhez, fejlesztési irányaihoz illeszkedő pályázatok el(ő)készítésében veszünk részt. Ezen a területen tudunk hasznosak lenni ügyfeleink számára, itt tudunk hozzájárulni ügyfeleink piaci sikereihez szakértői szolgáltatásainkkal. Az elmúlt évek során szakértőink számos vállalkozásfejlesztési, távközlési, informatikai, kutatás-fejlesztési projekt megvalósításánál segítették pályázati forráshoz a TFSZ Zrt. ügyfeleit.

Az elmúlt években ügyfeleink számára elnyert források arról tanúskodnak, hogy munkatársainknak, szakértői tapasztalatunknak köszönhetően a pályázati adminisztratív teendők elvégzésén túl is tudunk értéket teremteni. Támogatásban részesített pályázati projektek szakmai és adminisztratív oldalról történő menedzselésével, minőségbiztosításával is foglalkozunk: több 100 millió forint támogatási összegű pályázati projekt végrehajtásában közreműködünk jelenleg. Szakértőink rendelkeznek nemzetközi projektmenedzsment szervezet minősítésével (IPMA).

Szolgáltatásaink pályázatkészítés és projektmenedzsment területén

Pályázatfigyelés

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét a számukra releváns projektekhez kapcsolódó forrásbevonási lehetőségekre.

Pályázatok elkészítése

Pályázati tanácsadást nyújtunk, előállítjuk a pályázati dokumentációt és a pályázati mellékleteket, vezetjük a projektdossziét a pályázat elbírálásáig.

Projektmenedzsment tevékenység ellátása

Dokumentáljuk a változáskezelést, kapcsolatot tartunk a Közreműködő Szervezettel, elkészítjük a beszámolókat, elszámolási dokumentációkat, a pályázati projekt befejezéséig figyelemmel kísérjük a pályázat életútját, az egyes mérföldköveknél tanácsadói szolgáltatást nyújtunk a fenntartási időszakkal bezárólag.

K + F tevékenység

Kutatás-fejlesztési aktivitásunk a pályázatok készítéséből nőtte ki magát. Az évek során a számos K+F-pályázat elkészítésével igen széleskörű kapcsolati tőkére sikerült szert tennünk, amit többek között kutatás-fejlesztési projektek megvalósításához használtunk fel: Partnereinkkel ötletei(n)k kifejtése után számos fejlesztési projektben vettünk részt. Dinamikusan fejlesztjük a cég tevékenységének ezen pillérét: szívesen veszünk részt továbbra is cégünk profiljába illő kutatásokban, amelyek célja valamilyen új ismeret megszerzése, új eljárás kifejlesztése céljából indultak, illetve technológiai újdonságok kifejlesztésében.

Alkalmazott kutatás

Tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja az alkalmazott kutatáshoz – különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez – szükséges komplex rendszerek összetevőinek létrehozását is, a prototípusok kivételével.

Kísérleti fejlesztés

A meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, megosztása és felhasználása új, módosított vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások terveinek és szabályainak létrehozása vagy megtervezése céljából.


Kísérleti fejlesztésnek minősülnek

  • Az új termékek, eljárások és szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek.
  • Olyan tevékenységek melyek magukban foglalják tervezetek, tervrajzok, tervek és egyéb dokumentációk előállítását is, feltéve, hogy azokat nem kereskedelmi felhasználásra szánják.
  • A kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípusok elkészítése.
  • A kereskedelmileg felhasználható prototípusok és kísérleti projektek kifejlesztése abban az esetben, ha a prototípus szükségszerűen maga a kereskedelmi végtermék, és előállítása túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.
  • A termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti gyártása és tesztelése, feltéve hogy azokat nem lehet felhasználni vagy átalakítani úgy, hogy azok ipari alkalmazásokban vagy kereskedelmileg hasznosíthatóak legyenek.

Üzleti folyamatok fejlesztése

Szervezetfejlesztési tanácsadási szolgáltatásunkat azon ügyfeleknek ajánljuk, akik az újratervezési folyamatot illetően segítségre szorulnak a módszertan kiválasztásában, az alkalmazhatóság vizsgálatában, a bevezetés támogatásához nem rendelkeznek a szükséges kompetenciákkal. Egy külső szakértő megjelenése elősegíti, hogy az évek során gyökeret vert folyamatok objektív felülvizsgálatára kerülhessen sor. A belső, egyéni érdekek kizárásával lefolytatott vizsgálat után a cég fejlődése, versenyképességének és működési hatékonyságának javítása szempontjából előremutató javaslatok bevezetése valósulhat meg. Szakértőink többéves tapasztalattal bírnak szervezetfejlesztési tanácsadás terén. Feladatunknak érezzük, hogy ne csak koncepciót alkossunk, javaslatokat tegyünk ügyfeleink számára, hanem támogassuk is a megvalósítást folyamatosan mérhető eredmények kontrolljának bevezetésével. A folyamatok átvilágításától kezdődően a folyamatfejlesztésen át a mérhető eredmények fenntarthatóvá tételéig állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Szakértői tanácsadás

Energetika

Cégünk energetikai területen kifejtett aktivitása a kutatási tevékenységünkből nőtte ki magát. Az elmúlt években energetikai területen végzett munkáink arról tanúskodnak, hogy munkatársainknak, megszerzett tapasztalatunknak köszönhetően mind a megújuló energiahasznosítás terén, mind az energiahatékonysághoz kapcsolódóan tudunk értéket teremteni. Cégünk több energetikai projekt tervezését és menedzsmentjét valósította meg az elmúlt néhány évben.

A tervezés során vállaljuk a teljes körű energetikai előkészítést az energetikai mellékletek összeállításától kezdve az épületek energetikai auditján és tanúsításán keresztül. 2015-ben összesen 78 önkormányzati épület energetikai auditálását és tanúsítását végeztük el, 26 megyei jogú város megújuló potenciálját becsültük meg, illetve a káros-anyag kibocsátásukat mértük fel. 20 megyei jogú városra nézve készítettünk Fenntartható energiagazdálkodási akciótervet (SEAP).

Távközlés, telekommunikáció

A TFSz Zrt. jelentős tapasztalattal bír távközlés és telekommunikáció területén is, amelyre korábbi piackutatási megbízásaink során tettünk szert. A szakértői tanácsadás keretében vállaljuk távközlési projektek szakmai menedzselését a projektek előkészítésétől a tervezésen és a szükséges mellékletek összeállításán át a megvalósításig. Komoly referenciával rendelkezünk hálózatok fejlesztése és hálózati optimalizáció területén nyújtott tanácsadásban. Nevezett szakértői szolgáltatásaink teljeskörű ellátásában támaszkodhatunk az elmúlt években kiépített kiterjedt partnerhálózatunkra.Kapcsolat